URGELL NET


La societat Urgell Net, SA és una empresa mercantil amb capital social íntegrament públic formada per diversos ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de l'Urgell que neix l'any 1989 arran de la necessitat de gestionar els residus que es generen a la comarca de l'Urgell.

L’objecte social de la societat Urgell Net SA és la recollida dels residus sòlids municipals dels municipis inclosos dins l’àmbit territorial de la comarca de l’Urgell, així com tot el que fa referència a la seva manipulació, i disposa dels mitjans materials i humans suficients per prestar aquests serveis.